Pedagogų pasirengimas

Pedagogų, pagalbos mokiniui specialistų pasirengimas

Kuriama bendradarbiavimui pakanki aplinka:

 • Kiekvieną savaitę vyksta pagalbos mokiniui specialistų, mokytojų  susitikimai, kuriuose aptariamas individualus pagalbos poreikis ir galimybės, stebimas, koreguojamas pagalbos planas. Reguliariai organizuojami susitikimai su tėvais.
 • Vyksta kassavaitiniai mokytojo padėjėjų pasitarimai.
 • Bendradarbiaujama su Vilniaus pedagoginės psichologinės tarnybos, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro ir Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro specialistais, Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyriumi. 
 • Nuo 2022 m. rugsėjo mėn. bendradarbiaujame su Vilniaus Šilo mokyklos mokytojais, švietimo pagalbos specialistais pagal projektą ,,Kokybiškų švietimo paslaugų prieinamumo visiems Vilniaus miesto vaikams priemonių plano vykdymas". Kartą per mėnesį vyksta susitikimai/konsultacijos.

Progimnazijos pedagogai ir švietimo pagalbos specialistai kartu mokosi ilgalaikėse mokymų programose. Taip pat sudaromos galimybės individualiai dalyvauti įvairiuose mokymuose, konferencijose įtraukties tema. Vyksta dalijimasis patirtimi.

2024 m. progimnazijos mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai mokosi ilgalaikėje mokymų programoje (40 val.) ,,Įtraukusis ugdymas – mokykla kiekvienam“ – lektorius Vilniaus Šilo mokyklos mokytojas metodininkas Artur Adam Markevič.

Mokytojo padėjėjos vasario-gegužės mėn. dalyvauja ilgalaikėje mokytojo padėjėjų mokymų programoje (40 val.). Vyksta aptarimai patirtiniuose ratuose.

2023-06-20 vyko mokymosi pagalbos specialistų, mokytojų padėjėjų mokymosi diena. 
Pranešimai: 
,,Kaip auginti SUP mokinių savarankiškumą pamokoje ir mokykloje“;
,,Elgesio ir emocijų sutrikimą turintis vaikas klasėje. Kaip padėti?“;
,,Santykio kūrimas su vaiku“;
,,Psichologinis atsparumas. Kaip padėti sau kiekvieną dieną“.

2022 m. tikslingai įgyvendintos dvi pedagogų mokymosi kartu ilgalaikės programos. 
Pradinių klasių mokytojams: 
„Specialiųjų ugdymosi poreikių vaikas mokykloje/klasėje/pamokoje. Komunikacija mokyklos bendruomenėje“;
5–8 kl. mokytojams: 
„Individualizuoto ir diferencijuoto ugdymo modelio praktinis įgyvendinimas mokykloje“. Mokymuose dalyvavo dauguma mokyklos pedagogų ir pagalbos mokiniui specialistų.

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.55 – 15.40