Socialinis emocinis ugdymas (SEU)

Nuoseklus socialinio ir emocinio ugdymo plėtojimas progimnazijoje

Šiandien socialinis ir emocinis ugdymas yra neatskiriamas nuo kokybiško švietimo ir mokyklų misijos, nes sparčiai besikeičianti visuomenė, atviras pasaulis skatina mus vis labiau matyti ne tik save, savo interesus, bet ir kitus; skatina gebėti prisitaikyti prie pokyčių, o tam vien akademinių žinių nepakanka.

Kas yra socialinis ir emocinis ugdymas?

 Edukacinis procesas, apimantis žinių, nuostatų ir įsitikinimų formavimą ir ugdymą:

 • atpažinti ir valdyti emocijas;
 • rūpintis kitais;
 • priimti tinkamus sprendimus;
 • elgtis etiškai ir atsakingai;
 • kurti palankius santykius;
 • išvengti neigiamo elgesio.

SEU įgyvendinimo modelis Progimnazijoje:

1-asis lygis – Saugi mokymosi aplinka ir mokymo(si)  metodai pamokoje;

2-asis lygis – Socialinio emocinio ugdymo programa;

3-asis lygis – Integravimas į dalykų temas.

Progimnazijoje nuo 2017 m. vykdomos socialinio ir emocinio ugdymo programos:

 1–4 klasėse ,,ANTRAS ŽINGSNIS“

,,Antro žingsnio“ programa moko 3 pagrindinių įgūdžių:

 • Empatijos – gebėjimo pajausti arba suprasti, kaip jaučiasi kitas žmogus. Tai įgalina mokinius suvaldyti savo stiprius jausmus ir sėkmingai spręsti tarpasmeninio bendravimo iššūkius.
 • Jausmų valdymo – mokoma proaktyvių strategijų, kaip išvengti stiprių jausmų perėjimo į neigiamo elgesio išraišką. Šios strategijos, pvz.: gilus kvėpavimas ir teigiamai orientuotas kalbėjimas su savimi, padeda mokiniams išlikti susikoncentravusiems ir ramiems.
 • Problemų sprendimo – mokiniai mokomi nusiraminti ir sekti problemos sprendimo žingsnių planą (įvardinti problemą, sugalvoti galimus sprendimus, įvertinti pasekmes, pasirinkti geriausią sprendimą).

5–8 klasėse LIONS QUEST ,,PAAUGLYSTĖS KRYŽKELĖS“

Programa Paauglystės kryžkelės padeda mokytojams kurti saugią mokymosi aplinką ir ugdyti gyvenimo įgūdžius, padedančius mokiniams išgyventi paauglystės metus. Ši programa į Bendrąsias ugdymo programas integruoja socialinį ir emocinį ugdymą, charakterio ugdymą, psichoaktyviųjų medžiagų ir patyčių prevenciją bei mokymąsi tarnaujant, taip skatindama tinkamą paauglių vystymąsi.

Nuo 2020 m.  1–4 klasėse LIONS QUEST ,,LAIKAS KARTU“

Laikas kartu – įrodymais grįsta programa, kuri padeda mokytojams kurti saugią mokymosi aplinką ir išmokyti vaikus įgūdžių, padedančių pasiekti sėkmę mokykloje ir gyvenime. Programa Laikas kartu orientuojasi į vaikų potencialą ir kreipia jų kūrybines galias taip, kad ateityje vaikai taptų gabūs, sveiki jauni žmonės, kurie turi pozityvius tikslus ir jaučia įsipareigojimus savo šeimai ir bendruomenei.

Socialinis ir emocinis ugdymas apima penkias kompetencijų grupes:

 • Savimonė
 • Savitvarda
 • Socialinis sąmoningumas
 • Tarpusavio santykiai
 • Atsakingas sprendimų priėmimas

Socialinis ir emocinis ugdymas veiksmingiausias tada, kai į nuoseklų ugdymo procesą įsitraukia visa bendruomenė.

Padėkime vaikams atrasti, pažinti, suvaldyti ir išpuoselėti savo jausmų pasaulį!

Emometras

Socialinio ir emocinio ugdymo integravimas mokykloje

SEU rekomendacijos pamokai

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.55 – 15.40