SEU konsultantai

SEU konsultantai

Audronė Kurpienė – anglų kalbos mokytoja
Janina Lubytė Leonavičienė – lietuvių kalbos mokytoja
Greta Kaškur – psichologė
Džiuginta Vaitkevičienė – socialinė pedagogė
Inga Šidlauskienė – pradinių klasių mokytoja
Šarūnas Vilkelis – istorijos mokytojas
Margarita Olechnovičienė – Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Rasa Kėrienė  – Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Aušra Kovalkovienė – Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 

,,Geras mokymas turi daugybę formų, bet tai visada bus įsitraukęs mokymas...“

2020 m. progimnazijos mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų ir administracijos atstovų komanda dalyvavo nuotoliniuose  ,,Socialinio ir emocinio ugdymo ir LIONS QUEST programos integravimo mokykloje tvarumo“ mokymuose. 
SEU konsultantų mokymai paremti knyga „Penki įsitraukusio mokymo matmenys”, kurioje nuosekliai, pateikiant praktinius patarimus išdėstyta tai, kas yra svarbiausia sėkmingam mokymui ir mokymuisi.

Būti atvira širdimi
Aktyviai stebėti save
Būti čia ir dabar
Nustatyti pagarbias ribas
Ugdyti emocinius gebėjimus

Tikimės ir siekiame, kas socialinio ir emocinio ugdymo modelis apimtų visas sritis. 

2020–2021 m. – SEU dirbtuvės ,,Renkamės būti“

Mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai dalyvavo SEU mokymosi grupėje, analizavo ,,Penkis įsitraukusio mokymo matmenis“, susipažino su įsitraukusio mokymo principais, taikymo būdais ir metodais. 

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.55 – 15.40