SEU tvarumą palaikančios veiklos

Draugiškoji SEU „Drambliada“

Nuo 2020 m. Progimnazija dalyvauja Draugiškoje SEU „Drambliadoje“, kurią organizuoja VšĮ „Pozityvaus ugdymo institutas“ ir Lietuvos Socialinio emocinio ugdymo asociacija.
Jau tradicija tapo kiekvienais metais kovo mėnesį jungtis prie iniciatyvos. Visą savaitę vyksta veiklos, ugdančios 5 pagrindines socialines emocines kompetencijas: savimonę, savitvardą, socialinį sąmoningumą, tarpusavio santykius, atsakingų sprendimų priėmimą. 

Draugiškoji SEU „Drambliada“ progimnazijoje

 

Tarptautinė Socialinio emocinio ugdymo diena

Progimnazijos bendruomenė mini Socialinio ir emocinio ugdymo dieną

2021 m. 

2022 m.

#SEKomplimentas Lietuvai. Vienijanti, mylinti, palaikanti, užjaučianti ŠIRDIS mokyklos fojė.

2024 m.

SEU diena progimnazijoje

Spaudos konferencija minint Tarptautinę socialinio ir emocinio ugdymo dieną

 

Mokymosi tarnaujant projektai 

Mokymosi tarnaujant projektai Progimnazijoje įgyvendinami nuo 2021 m. 

Mokymasis tarnaujant  – tai mokymo(si) metodas, kai mokiniai mokosi ir tobulėja aktyviai dalyvaudami socialinėje savanoriškoje veikloje. 
     Jau kovo mėnesį per Socialinio ir emocinio ugdymo pamokas mokiniai su klasių vadovais pradeda planuoti ilgalaikius projektus – analizuoja bendruomenės poreikius, renkasi projektą/us, planuoja veiklas, numato, kas padėtų jas įgyvendinti (mokytojai, tėvai, socialiniai partneriai).  Visose veiklose mokiniai yra pagrindiniai dalyviai, o mokytojai tik mentoriai.
     Viena iš projekto dalių yra įgyvendintos iniciatyvos pristatymas birželio mėn. mokyklos bendruomenei, refleksija. 
Siekiame, kad mūsų mokiniai taptų aktyvūs, savarankiški, bendruomeniški. Projekte dalyvaujantys mokiniai ne tik padeda kitiems, bet ir tobulėja kaip asmenybės. Mokymasis tarnaujant ugdo visas SEU kompetencijas.

2023 m. pristatyti 32 projektai.

2023 m.

Mokymosi tarnaujant (MT) projektų pristatymas progimnazijoje

Mokymosi tarnaujant projekto veiklos

 

2024 m.

Vilniaus miesto 8-12 klasių mokinių konferencija ,,UŽIMTUMAS = EMOCINIS ATSPARUMAS“

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.55 – 15.40