Visos dienos mokykla

Už visos dienos mokyklos paslaugą progimnazijoje atsakingas asmuo

Margarita Olechnovičienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Kab. Nr. 112

Darbo laikas

Darbo diena

Darbo valandos

Pietų pertrauka

Priėmimo valandos

Pirmadienis

7.30 – 18.00

12.00 – 12.30

16.00 – 17.00

Antradienis

7.30 – 17.00

11.00 – 11.30

 

Trečiadienis

7.30 – 17.00 11.00 – 11.30  

Ketvirtadienis

7.30 – 17.00 11.00 – 11.30  
Penktadienis 7.30 – 15.00 11.00 – 11.30

10.00 – 11.00

Kontaktai Mobilusis +370 694 88983

El. paštas Rašyti

Visos dienos mokyklos darbo laikas

Pirmadieniais - ketvirtadieniais 

Nuo grupės mokinio pamokų pabaigos iki 18 val.

Penktadienis

Penktadieniais ir prieššventinėmis dienomis − nuo grupės mokinio pamokų pabaigos

iki 17 val.

Tikslas

Saugaus, visapusiško ir socialiai teisingo pradinių klasių mokinių užimtumo po pamokų užtikrinimas.

Uždaviniai

 • Užtikrinti mokiniams mokymosi pagalbą ir mokytojų konsultacijas ruošiant namų darbus;
 • Papildyti ugdymo turinį nemokamomis įvairiomis neformaliojo švietimo veiklomis, panaudojant ne tik mokyklos, bet ir kitas erdves, organizuoti kokybišką grupės mokinių laisvalaikį;
 • Plėtoti mokyklų socialinę partnerystę (plėtoti ir palaikyti nuolatinius ryšius su savo aptarnavimo teritorijoje veikiančiomis mokyklomis, policija, nevyriausybinėmis organizacijomis, Savivaldybės ir gyvenamosios vietos bendruomenėmis, religinėmis bendruomenėmis ir bendrijomis ir su vaiko teisių apsauga susijusiomis bei pagalbą grupės mokiniams, šeimai teikiančiomis institucijomis ir įstaigomis – vaiko teisių apsaugos, socialinės paramos skyriais, seniūnijomis ir kt.);
 • Stiprinti formaliojo ugdymo ir neformaliojo švietimo dermę;
 • Organizuoti mokinių maitinimo paslaugas VDM grupės darbo laiko metu.

Dokumentai

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
6. 13.05 – 13.50
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.55 – 15.40