Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas

SVEIKATA BRANGIAUSIAS TURTAS
Pamokų metu progimnazijoje dirba sveikatos priežiūros specialistė, todėl nesivaržykite ir drąsiai kreipkitės.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialiste progimnazijoje dirba

Jelena Palkevičienė Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

Kab. Nr. 108

Darbo laikas

Darbo diena

Darbo valandos

Pietų pertrauka

Pirmadienis

7.30 – 15.30

11.30 – 12.00

Antradienis

7.30 – 15.30 11.30 – 12.00

Trečiadienis

7.30 – 15.30 11.30 – 12.00

Ketvirtadienis

7.30 – 15.30 11.30 – 12.00
Penktadienis 7.30 – 15.30 11.30 – 12.00

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Informacija

Mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros specialisto veikla yra kompleksinė

Pirmosios pagalbos teikimas, higienos normų laikymosi užtikrinimas, prevencinė ir projektinė veikla.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto veiklos uždaviniai

 • Sveikatos priežiūros kokybės užtikrinimas.
 • Pirmosios pagalbos teikimas.
 • Sveikatinimo veiklos metodinės konsultacijos mokytojams, mokiniams, tėvams.
 • Sveikos aplinkos mokykloje kūrimas stiprinant mokinių sveikatą, šalinant rizikos veiksnius, galinčius sukelti ligas.
 • Pagalba mokiniams ugdant sveikos gyvensenos įgūdžius.
 • Mokinių maitinimo organizavimo priežiūra.
 • Mokyklos aplinkos atitikties, ugdymo proceso organizavimo atitikties visuomenės sveikatos
 • priežiūros teisės aktų reikalavimams vertinimas.
 • Informacijos apie kasmetinius sveikatos patikrinimus pateikimas, informacijos reikalingos sporto
 • varžyboms rengimas, pagalba kūno kultūros mokytojams komplektuojant fizinio ugdymo grupes.
 • Informacijos rinkimas apie lėtines ir infekcines ligas, traumatizmo profilaktika.
 • Projektinės veiklos moksleivių sveikatos stiprinimo ir saugojimo srityse vykdymas.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.55 – 15.40