Pranešėjų apsauga

Pranešime apie pažeidimą turi būti nurodyta:

 1. Kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą rengiasi daryti, daro ar padarė ir pan.;
 2. Sužinojimo apie pažeidimą data ir aplinkybės;
 3. Vardas, pavardė, asmens kodas, darbovietė, kiti kontaktiniai duomenys;
 4. Jei įmanoma, pateikti bet kokius turimus dokumentus, duomenis ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius.

Informaciją apie pažeidimą galima teikti šiais būdais:

 • asmeniškai įstaigos vadovo paskirtam asmeniui - 
 • el. paštu: 

Pranešėjų apsaugą reglamentuojantys teisės aktai:

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
7. 14.00 – 14.45
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.55 – 15.40