Specialusis pedagogas

Specialiosiomis pedagogėmis progimnazijoje dirba

Marina Devenė Specialioji pedagogė

Kuruojamos 5-8 klasės

Kab. Nr. 306

 

Darbo laikas

Darbo diena

Darbo valandos

Pietų pertrauka

Kontaktinės valandos Nekontaktinės valandos

Pirmadienis

07.30 – 17.30

11.30 – 12.00

08.00 – 11.30
12.00 – 14.30

07.30 – 08.00
14.30 – 17.30

Antradienis

07.30 – 17.30

11.30 – 12.00

08.00 – 11.30
12.00 – 14.30

07.30 – 08.00
14.30 – 17.30

Trečiadienis

07.30 – 17.30

11.30 – 12.00

08.00 – 11.00
12.00 – 14.00

07.30 – 08.00
11.00 – 11.30
14.00 – 17.30

Ketvirtadienis

07.30 – 17.30

11.30 – 12.00

08.00 – 11.30
12.00 – 14.30

07.30 – 08.00
14.30 – 17.30

Penktadienis 07.30 – 15.10*    

07.30 – 15.10*

* 23 nekontaktinės valandos atidirbamos per 3 mėnesio penktadienius. Vienas penktadienis - laisvas.

Kontaktai Mobilusis +370 623 70314

El. paštas Rašyti

Ieva Kulakauskienė Specialioji pedagogė

Kuruojamos 1-4 klasės

Kab. Nr. 123

Darbo laikas

Darbo diena

Darbo valandos

Pietų pertrauka Kontaktinės valandos

Nekontaktinės valandos

Pirmadienis

07.45 – 17.00

11.45 – 12.15 07.45 – 11.45
12.15 – 14.15

14.15 – 17.00

Antradienis

07.45 – 17.00 11.45 – 12.15 07.45 – 11.45
12.15 – 14.15
14.15 – 17.00

Trečiadienis

07.45 – 17.00 11.45 – 12.15 07.45 – 11.45
12.15 – 13.45
13.45 – 17.00

Ketvirtadienis

07.45 – 17.00 11.45 – 12.15 07.45 – 11.45
12.15 – 13.15
13.15 – 17.00
Penktadienis 07.45 – 16.30     07.45 – 16.30

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Alma Bidvienė Logopedė - Specialioji pedagogė

Kuruojamos 1-8 klasės

Kab. Nr. 206

Darbo laikas

Darbo diena

Darbo valandos 

Pietų pertrauka

Kontaktinės valandos Nekontaktinės valandos

Pirmadienis

7.30 – 18.00

11.30 – 12.00

specialiosios pamokos

9.30 – 10.30

12.00 – 13.00

logopedinės pratybos

10.30 – 11.30

13.00 – 17.00

7.30 – 9.30

17.00 – 18.00

Antradienis

7.30 – 18.00 11.30 – 12.00

specialiosios pamokos

9.30 – 10.30

12.00 – 13.00

logopedinės pratybos

8.30 – 9.30

10.30 – 11.30

13.00 – 16.00

7.30 – 8.30

16.00 – 18.00

Trečiadienis

7.30 – 17.30

11.30 – 12.30

specialiosios pamokos

8.30 – 10.30

logopedinės pratybos

10.50 – 11.50

12.30 – 15.30

7.30 – 8.30

15.30 – 18.00

Ketvirtadienis

8.00 – 18.00

12.00 – 13.00

specialiosios pamokos

8.30 – 11.00

logopedinės pratybos

11.00 – 12.00

13.00 – 16.00

16.00 – 18.00
Penktadienis 7.00 – 17.30 12.00 – 12.30  

7.00 – 12.00

12.30 – 18.30

*Kontaktinės valandos – laikas, per kurį logopedė tiesiogiai dirba su mokiniais, turinčiais kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, atlieka mokinių kalbos tyrimą bei įvertinimą;

**Nekontaktinės valandos – laikas, skirtas netiesioginiam darbui su mokiniais: darbų planavimui, programų  rengimui, pasirengimui pratyboms, darbui mokyklos Vaiko gerovės  komisijoje, mokinių tėvų (globėjų), pedagogų konsultavimui mokinių kalbos ugdymo klausimais.

Informacija

Specialiosios pedagoginės pagalbos tikslas – užtikrinti specialiųjų poreikių turinčio mokinio ugdymo(si) veiksmingumą.

Įvertinimas, problemos nustatymas

 • Atlieka mokinių pedagoginį vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms;
 • Nustato mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius;
 • Vertina specialiųjų ugdymosi poreikių turinčio mokinio pažangą.

Specialiosios pedagogės pagalbos teikimas

 • Padeda specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams įsisavinti dalyko programą, užpildyti jų programinių žinių spragas (su mokiniu dirbama pamokų metu, specialiojo pedagogo kabinete);
 • Atsižvelgdama į kiekvieno mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus, lavina jo gebėjimus, sutrikusias funkcijas.

Darbas mokyklos vaiko gerovės komisijoje

 • Ruošia dokumentus Vaiko gerovės komisijai;
 • Ruošia dokumentus siunčiant mokinius nuodugniam ištyrimui į Pedagoginę psichologinę tarnybą.

Mokyklos bendruomenės narių konsultavimas, švietimas

 • Konsultuoja mokinių tėvus, vaikų ugdymo ir specialiųjų poreikių tenkinimo klausimais;
 • Konsultuoja mokytojus, mokinių specialiųjų poreikių tenkinimo klausimais, pataria, kaip pritaikyti mokomąją medžiagą ir metodines priemones, pritaikyti ir/ar individualizuoti bendrąsias programas;
 • Šviečia mokyklos bendruomenę specialiųjų poreikių turinčių mokinių ugdymo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais.

Kita veikla

 • Rengia specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo procese naudojamas specialiąsias mokymo priemones;
 • Pildo teisės aktuose nustatytus specialiojo pedagogo veiklos dokumentus.

Tėvai gali kreiptis į specialiąją pedagogę, jei: 

 • vaikas užmiršta, kas užduota, nuolat pamiršta ką nors atsinešti;
 • vaikui sunku nusiteikti darbui, planuoti veiklą;
 • patiria sunkumų skaitydamas, rašydamas keičia, praleidžia raides;
 • sunkiai įsimena, įsisavina mokomąją medžiagą.

Mokytojai gali kreiptis į specialiąją pedagogę, jei:

 • iškyla mokinio ugdymo sunkumų ir (ar) mokinio pasiekimai neatitinka bendrosiose programose numatyto patenkinamo pasiekimų lygio;
 • reikia pagalbos pritaikant bendrąsias programas, individualizuojant programas, parenkant mokiniams mokymo medžiagą, mokymo būdus ir metodus ir mokymo priemones;
 • iškilo kitų klausimų dėl specialiosios pedagoginės pagalbos mokiniams teikimo.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.55 – 15.40